تلفن دفتر تهران 55784194 021

همراه          70 40 20 8 0919

 تلفن دفتر اهواز 33212586 061

همراه          75 49 21 5 0916

نمایش محصولات

1[ مجموع 4 محصول ]
کد کالا : m002

تجهیزات کالیبراسیون

کالیبراتور لوپ PSIP 705 

کالیبراتور دما   PSIP 714 و PSIP 702

کالیبراتور دما،  PSIP 703 RTD

کالیبراتور پروسس PSIP 711

کالیبراتور چند کاره PSIP 725

 

کد کالا : 702-703-705

702-703-705

PSIP 705
کالیبراتور لوپ ، جریان و ولتاژ با دقت 0.05%:
Loop calibrator , 0.05% Accuracy

PSIP 702
کالیبراتور دما ، ترموکوپل با دقت 0.05%:

Thermocouple calibrator , 0.05% Accuracy

PSIP 703
کالیبراتور دما ، RTD با دقت 0.05%:
Thermo resistance calibrator , 0.05% Accuracy

کد کالا : 725

725

Multi-function process calibrator
PSIP 725 کالیبراتوری چندکاره ، بسیار قدرتمند و کارا

کد کالا : 711-714

711-714

PSIP 711
کالیبراتور پروسس با دقت 0.02%:
Process calibrator , 0.02% Accuracy

PSIP 714
کالیبراتور دما با دقت 0.02%:
Temperature calibrator , 0.02% Accuracy

1[ مجموع 4 محصول ]
 • hawke
 • mtl
 • finder
 • Iskra
 • IME
 • scame
 • p&f
 • Emko
 • gm
 • bicon
 • cmp