فروشگاه گروه بازرگانی مبین ارایه کننده

رله های شیشه ای تابلویی فیندر                               

Finder

 تجهیزات اندازه گیری و ترانسدیوسر ایسکرا                  

Iskra

تجهیزات اندازه گیری و ترانسدیوسر آی ام ای                  

IME

سوکت پلاگ ( نرو مادگی ) صنعتی و ضد انفجار اسکامه

Scame

کنترلهای دما و پروسس امکو                                      

Emko

تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون                              

PSIP

ایزولاتور بریر                                    Fuchs , GM , MTL Pepperl

گلند کابل و ملزومات مربوطه                     Hawke , CMP

Bicon

                                                تجهیزات ابزار دقیق ، اعلام حریق و سنجش گاز

 

 

 

محبوب ترین کالاها

 • hawke
 • mtl
 • finder
 • Iskra
 • IME
 • scame
 • p&f
 • Emko
 • gm
 • bicon
 • cmp