تلفن دفتر تهران 33929770 021

همراه          70 40 20 8 0919

 تلفن دفتر اهواز 33212586 061

همراه          75 49 21 5 0916

 

فروشگاه گروه بازرگانی مبین ارایه کننده

رله های شیشه ای تابلویی فیندر                               

Finder

 تجهیزات اندازه گیری و ترانسدیوسر ایسکرا                  

Iskra

تجهیزات اندازه گیری و ترانسدیوسر آی ام ای                  

IME

سوکت پلاگ ( نرو مادگی ) صنعتی و ضد انفجار اسکامه

Scame

کنترلهای دما و پروسس امکو                                      

Emko

تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون                              

PSIP

ایزولاتور بریر                                    Fuchs , GM , MTL Pepperl

گلند کابل و ملزومات مربوطه                     Hawke , CMP

Bicon

                                                تجهیزات ابزار دقیق ، اعلام حریق و سنجش گاز

محبوب ترین کالاها

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1