نمایش محصولات

1[ مجموع 1 محصول ]
کد کالا : NEMO 96

مالتی فانکشن متر

مالتی فانکشتن متر آی ام ای IME
 
 اندازه گیری توان اکتیو ، راکتیو ، ولتاژ ، آمپر ، کوسینوس فی و سایر پارامترهای الکتریکی مرتبط
(U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, THD, MD …)
1[ مجموع 1 محصول ]
 • hawke
 • mtl
 • finder
 • Iskra
 • IME
 • scame
 • p&f
 • Emko
 • gm
 • bicon
 • cmp